Make your own free website on Tripod.com

Apie gyvunelius

ANEKDOTAI
PAGRINDINIS
PATARIMAI(sunys)
KATES
ZIURKENAI
FRETKOS
SINSILOS
TRIUSIAI
SUNYS
PAPUGOS
NAMINE PELEDA
KANARELES
VEZLIAI
ZIRGAI
SVECIU KNYGA
KONTAKTAI
Konkursai :D
MINI GYVUNELIU KLUBO PIRAMIDE
Nuorodos
ANEKDOTAI

Juk reikia pasijuokti :D

***
Sliekas-sūnus klausia slieko-tėvo:
- Tėte, ar tiesa, kad viršuje žalia žolytė, švarus vanduo, saulutė ir tyras oras?
- Tiesa, sūneli.
- Tai tada kodėl mes visą laiką šitame purviname mėšle sėdim?
- Supranti, sūneli, yra tokia sąvoka - Tėvynė...
***
Karštas sekmadienis. Fermoje visi gyvuliai pasitraukė į pavėsį. Tylu. Staiga iš vištidės siaubingai klykdamas išvirsta gaidys:
- Aš suklydau, suklydau!
Įkandin jo šleivoja pasišiaušusi antis ir murma:
- Nieko baisaus, nieko baisaus...
***
Guli vilkas girtas girtas prie miško. Žiūri atvažiuoja lapė su Ferari. Vilkas sako:
- Lape, iš kur Ferari gavai?
- Negerk ir tu turėsi.
Lapė nuvažiuoja, o vilkas toliau prie miško guli. Žiūri meška atvažiuoja su britva. Vilkas klausia:
- Iš kur britvą gavai?
- Negerk ir tu turėsi.
Staiga atvažiuoja zuikis su vabalu. Vilkas ir vėl klausia:
- Iš kur tu vabalą gavai, zuiki?
- Negerk ir tu turėsi. Po kiek laiko atskrenda vilkas su lėktuvu. Visi stebisi. Zukis, lapė ir vilkas kartu klausia:
- Iš kur lektuvą gavai?
- Pridaviau bonkas...
***
Sėdi liūtas ir burba:
- Ech, priėmė į armiją, nuskuto plikai...
- Ne tave vieną!
Pasižiūri liūtas žemyn ir sako:
- Ko žiūri, žiurke?
- Aš ne žiurkė! Aaš... ežiukas...
***
Žvejojo kartą lokys ir kiškis. Tik staiga pagavo auksinę žuvelę. Žuvelė jiems ir sako:
-Jei mane paleisit išpildysiu po tris norus.- Apsidžiaugė jie, paleido žuvelę ir klausia ji lokio:
- Na, loky, koks tavo pirmas noras?
- Noriu, kad šitoj girioj būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.
- Gerai, loky, o koks antras tavo noras?
- Noriu, kad ir kitoj girioj būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.
- Na, ir koks trečias tavo noras?- klausia žuvelė.
- Noriu, kad visam pasauly būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.
Išpildžiusi visus lokio norus žuvelė klausia kiškelio:
- Na, o tu, kiškeli, ko nori?
- Aš norėčiau paspirtuko...
- Gerai, kiškeli, ko dar?
- Dviratuko...
- Na ir trečias noras?
- Noriu, kad lokys būtų gejus...
***

Dramblys ir skruzdėlė eina į karą.
Skruzdėlė:
- Drambli, bėgam, mane pastebėjo!

***

Vilkas beveik nugaišęs laksto per dykumą. Staiga žiūri limonado aparatas. Priėjo, įmetė litą - atsirado pilnas puodelis limonado. Įmetė dar vieną litą - pusė puodelio. Dar įmetė - nieko. Iš po aparato išlenda kiškis ir sako:
- Sisi baba.

***

Bėga žiurkė per dykumą, o pro šalį kupranugaris velkasi. Kupranugaris klausia:
- Kaip tau ne karšta?
- Kai bėgi gi vėjas pučia.
Pabandė kupranugaris bėgt ir nukrito, o žiurkė sako:
- Sušalo vargšelis.

***

Surinko liūtas visus žvėris, išrykiavo ir sako:
- Protingi visi į kairę, gražūs - į dešinę!
Visi išsiskirstė, tik beždžionė trypčioja vietoje.
- O tu ko stovi?
- Nors imk ir persiplešk! - sako beždžionė.

***

Plaukia karvė vandenynu ir sutinka banginį.
- Kur plauki, karve? - klausia banginis.
- Į Afriką, - išdidžiai atsako karvė.
- A-a durna, ne į tą pusę! - sušunka banginis.
- A-a koks skirtumas, vis tiek nedaplauksiu.

***

Eina kiškis takeliu ir mato po medžiu pelėda stovi. Zuikis sako:
- Labas pelėda!
Pelėda žiūri savo didelėm akim ir atsako:
- Labas, bet aš ne pelėda!
- O kas tu? - paklausė kiškis.
- Ežiukas! - atsakė jis.
- O tai kodėl tavo akys tokios didelės?
- Ogi todėl, kad aš kakoju!!! - šuktelėjo ežys.

Enter supporting content here