Make your own free website on Tripod.com

Apie gyvunelius

PATARIMAI(sunys)
PAGRINDINIS
PATARIMAI(sunys)
KATES
ZIURKENAI
FRETKOS
SINSILOS
TRIUSIAI
SUNYS
PAPUGOS
NAMINE PELEDA
KANARELES
VEZLIAI
ZIRGAI
SVECIU KNYGA
KONTAKTAI
Konkursai :D
MINI GYVUNELIU KLUBO PIRAMIDE
Nuorodos
ANEKDOTAI

&&&Pagrindiniai auklejimo pagrindai
&&&Sunu vardai

visas šuns auklėjimas turi būti paremtas simpatija ir gerumu. Gyvulys gerai jaučia, kaip žmogus jį nori paveikti ir kaip jį vertina: ar vedamas vien šalto išskaičiavimo, ar jausdamas jam ir gerą jausmą. Tai daugeliu atvejų yra patyrę laukinių žvėrių dresuotojai. Tai tinka ir šunims.

šuns auklėjimas prasideda tą dieną, kai šuo pas jus apsigyvena. Kuo jaunesnis, šuo, tuo lengviau  ir greičiau jis prisitaikys  prie jūsų norų. Dažnokai girdima nuomonė, kad „mielas šunelis“ turi pirma įgyti proto, o paskui suprasti  pagyrimą ir papeikimą, yra neteisinga. “Ko Jonelis neišmoks... to Jonas nemokės”.

<<<**&**>>>

NESITIKĖKITE IŠ ŠUNS JOKIŲ ETINIŲ KATEGORIJŲ. Šuo neturi garbės pajautimo, pareigos supratimo, atsakomybės  jausmo. Jis nesupranta ir artimo meilės, nei dėkingumo. Auklėdami šunį,  turite šiuo teiginiu vadovautis. Jei reikalausit iš šuns etinės bazės, sužmoginsite gyvulį – darysite didelę klaidą.

DRESUOJANT ŠUNĮ, NEGALIMA REMTIS ŽMOGIŠKA LOGIKA. Šuo negalvoja taip, kaip žmogus. Jis vadovaujasi instinktais  ir refleksais. Kuo greičiau suprasite „šuns logiką”, tuo lengviau bus su juo lengviau dirbti.

<<<**&**>>>

nereikalaukite iš šuns, kad  jis vienoje situacijoje įgytą patirtį pritaikytų kitoje situacijoje. Šuo nesvarsto kaip žmogus ir negali iš atskirų prielaidų daryti išvadų. Jis supranta tik gerai išmoktų dalykų sąryšį.

dresuodami šunį, atsižvelkite į jo individualias savybes. Kiekvienas šuo yra kitoks. Yra silpnabūdžių ir tvirtabūdžių šunų. Vieni šunys leidžiasi glostomi, kiekvieną pasitinka nuoširdžiai, kiti pripažįsta tik savo šeimininką, į pašalinius žiūri nedraugiškai. Į šiuos skirtumus reikia atkreipti dėmesį.

<<<**&**>>>

NEUŽMIRŠKITE, KAD  DRESUOTĖS REIKALAVIMAI IŠ PRADŽIŲ ŠUNIUI NESUPRANTAMI IR SVETIMI. Kad šuo jus suprastų, reikia daug pastangų įdėti.

DRESUODAMI ŠUNĮ, NUSTATYKITE, KURIAM TIPUI – TVIRTABŪDŽIŲ AR SILPNABŪDŽIŲ – JIS PRIKLAUSO. Drąsa, šeimininko gynimas, nepasidavimas pašaliniam poveikiui, greitas pasiruošimas kovai ir greita reakcija – tai tvirtabūdžių šunų savybės. Toks šuo reikalingas tvirtesnės dresuotės, energingesnio tvardymo, bet jis už tai alsilygina didele ištikimybe ir prisirišimu. Silpnabūdis šuo lengviau duodasi dresuojamas, bet dažniau apvilia ir suteikia mažiau džiaugsmo.

<<<**&**>>>

PRIEŠ KIEKVIENĄ DRESUOTĘ REIKIA AIŠKIAI BUSISTATYTI, KO NORITE PASIEKTI. Dresuotės kryptis ir priemonės turi būti iki galo apgalvotos ir jokiu būsu negali prieštarauti anksčiau panaudotoms. Dresuotės krypties ir būdo negalima keisti, net jeigu tai šuniui ir visiškai napatinka. Jeigu jo mokytojas eksperimentuoja – šuo tuojau panaudoja ir tuojau tai  išnaudoja.todėl rekiažinoti, kiek galima iš šuns reikalauti.

DRESUORĖS TURI REMTIS TUO, KAD VISUS JŪSŲ REIKALAVIMUS ŠUO SUPRASTŲ KAIP MALONIUS AR NAUDINGUS. Žinoma, šuo nesvarsto, kas naudinga ar ne, jis elgiasi instiktyviai arba pagal refleksus. Bet daug kartų pasikartojus ryšiui tarp veiksmo ir pasekmės, jis tai įsidėmi.

<<<**&**>>>

DRESUOTEI TARNAUJA DVI PRIEŠINGYBĖS: BAUSMĖ (SKAUSMAS) IR PAGYRIMAS. Bausmė turi būti tiesioginė ir sekti tuojau pat po netinkamo šuns elgesio. Šuo turi suvokti, kad tas ar kitas veiksmas jam sukelia  tik skausmą. O už kitokį veiksmą šeimininkas jį pagiria ir duoda ką nors skanaus.

ŠUNS DRESUOTĖ – NAPALIAUJAMAS, NUOLAT PASIKARTOJANTIS DARBAS. Įgimti instinktai ir   refleksai dresuotės metu iš dalies pakeičiami ar nuslopinami, bet niekad visai nepanaikinami. Pasireškus recidyvui, atitinkamą dresuotę reikia energingai kartoti. Teisėta įšimtis – rujos metas. Nes šis instinktas viską nugali, ir nėra prasmės stengtis jį nuslopinti dresuote ar bausmėmis.

<<<**&**>>>

KIEK KARTŲ REIKĖS PAKARTOTI DRESUOTĘ, AR TVIRTAI JI BUS IŠMOKTA – PRIKLAUSO NUO ŠUNS GABUMŲ. Gausūs moksliniai tyrimai parodė, kad šunys yra nevienodai gabūs dresuotei. Yra labai gabių, yra ir labai bukų, žodžiu, labai įvairaus gabumo šunų. Kuo gabesnis šuo, tuo greičiau jis supras ir išmoks vykdyti įsakymą. Bet toksai šuo taip pat gudriau, išradingiau mokės išsisukinėti, norėdamas išvengti dresuotės.

NEI AUKLĖJIMAS, NEI DRESUOTĖ NĖRA VIENKARTINIAI DALYKAI. Dresuoti šunį reikia kas dieną. Bet kiekvienas pratimas neturi trukti ilgiau kaip 15 minučių. Per ilgai kartojant tą patį, šuo pavargsta, nuliūsta ir atbunka. Patyrimas sako, kad tikslinga tarp atskirų pratimų daryti ilgokas pertraukas. Jokiu būdu negalima nutraukti pratimo, jeigu šuo nebenori jo atlikinėti. Dresuotojas visados turi būti nugalėtoju.

<<<**&**>>>

ŠUNIUI ĮGIMTAS POLINKIS PAKLUSTI STIPRESNIAJAM TURI BŪTI DRESUOTĖS PAGRINDU. Jeigu gerai įsisamoninsite stipresnio, vadovaujančio vaidmenį, jums paklus kiekvienas šuo. Jeigu šuo neklauso ir pats nori užimti „vadovo” padėtį – ieškokite  priežasties savo klaidose. Kai kada, nors retais atvejais, būna šunų, kurie visaip stengiasi neklausyti. Tokio šuns tenka atsisakyti.

šunį auklėti turi jo šeimininkas. Jis giria, jis baudžia. Šeimininkas šuniui turi būti garbinama būtybė, kuri gali viską su juo daryti  ir kuriai šuo beprotiškai atsidavęs. Tai galima pasiekti tik pačiam auklėjant šunį. Jei dresuotės pratybos dažnai pavesite kitiems šeimos nariams – kils pavojus, netapsite šuns vadovu, o visą šeimą šuo traktuos kaip vienareikšmį būrį. Bet, žinoma, šuo turi klausyti ir kitų šeimos narių paliepimų ir draudimų.

<<<**&**>>>

ŠUNIUI NUOLATOS TURI BŪTI PRIMENAMA, KAS JO ŠEIMININKAS. Kiekvienas jėgų bandymas turi baigtis jūsų pergale, kol tokie išbandymai apkritai taps nebereikalingi. Jeigu kartą, o vėliau vis dažniau, pergalė teks šuniui, šuo ims abejoti, ar verta jūsų klausyti. Tvirto charakterio šunys visiškai nustos klausyti.

ŠUO GREIČIAU PRIPAŽĮSTA SAVO ŠEIMININKU TĄ, KAS DAUGIAUSIA SU JUO PRALEIDŽIA LAIKO, DUODA JAM ĖSTI, SU JUO ŽAIDŽIA IR JĮ MOKO. Tik tada, kai galutinai nusistovės šeimininko ir šuns bendravimo formos, galima šuns priežiūrą pagal reikalą pavesti ir kitiems šeimos nariams.

<<<**&**>>>

JEIGU ŠEIMININKAS ATSIGULA ANT ŽEMĖS, ŠUNĮ, YPAČ JAUNĄ TAI ATITINKAMAI VEIKIA. Kiekvienam šuniui šeimininko atsigulimas ant žemės yra ženklas prisiartinti, prisiglausti, pažaisti. Auklėjant šunį, tai naudinga.

ŠUNIUI REIKIA SUDARYTI ĮSPŪDĮ, TARSI BAUSTŲ IR PRIEVARTĄ NAUDOTŲ NE ŠEIMININKAS, O PAČIOS MOKYMO PRIEMONĖS. PATS ŠEIMININKAS TURI IŠLIKTI KAIP GERUMO, ŠVELNUMO IR NET SKANIŲ KASNELIŲ SIMBOLIS. Todėl, auklėjant šunį, reikalingas ilgas pavadėlis, kurio poveikio jaunas šuo, o ypač šuniukas, tiesiogiai nesietų su šeimininku ir bijotų ne šeimininko, bet pavadėlio. O vėliau patartina vartoti mėtamąją grandinę ir net svaidyklę. Šios priemonės, kurias šuo supranta ir žino, kas nuo jų bus, tampa jam lyg „antruoju šeimininku”. Bet, nubaudus šunį, jį paglamonėti turi pats šeimininkas.

<<<**&**>>>

 

El. pastas:
Vardas(butina):
komentaras(butina):
  

Šuniukų vardai:

    Abas, Abenas, Aburas, Adaras, Adis, Adonas, Agas, Agatas, Agitas, Aidanas, Ailendas, Aizanas, Akaras, Akbaras, Akselis, Alandas, Almazas, Aloras, Albaras, Alkatas, Alkoras, Alfas, Amanas, Amis, Amoras, Ampyras, Amūras, Anvaras, Angaras, Angoras, Anteras, Antėjas, Ančaras, Apris, Arajus, Araksas, Aramis, Aras, Arbatas, Arbekas, Argas, Argis, Argonas, Ardekas, Arkonas, Armanas, Arsas, Artas, Artušas, Arčalas, Askeras, Asaras, Asas, Astonas, Atamanas, Atangas, Ataras, Atigonas, Atlasas, Atonas, Ajuras, Ajaksas, Ajonas, Azartas, Azoras.

Kalyčių vardai:

    Adra, Adėja, Aiva, Aida, Aidana, Aila, Aina, Aira, Aja, Akara, Agra, Alita, Alba, Alka, Alza, Alta, Alfa, Ameta, Amiga, Amna, Anga, Angara, Anta, Anza, Antė, Apa, Ara, Arga, Arema, Arza, Arilda, Arima, Arioza, Arka, Arlanda, Arleta, Arma, Armita, Arna, Arfa, Astena, Atanga, Atina, Afra, Achta, Ača, Achita, Ajuta, Ava, Avda.

Šuniukų vardai:

   Badanas, Bagetas, Baikalas, Bajus, Bakas, Baksonas, Balkanas, Balas, Bazaltas, Balzamas, Baltas, Bamas, Baronas, Bardas, Baris, Barkas, Barsas, Bartas, Basas, Bekas, Belas, Bembis, Bentas, Bertas, Berilis, Beras, Bertonas, Bestas, Bimas, Binas, Blekas, Blicas, Bobas, Bonsas, Bosas, Braisas, Braitas, Brendis, Brigas, Brutas, Brekas, Brenas, Bugas, Bulis.

Kalyčių vardai:

    Bada, Bava, Bagira, Baida, Baira, Baka, Bakara, Bana, Bara, Barka, Bina, Binga, Birna, Bita, Bija, Blanka, Bona, Boni, Bora, Braga, Brada, Brama, Brenta, Breta, Briga, Briza, Brina, Brita, Buka,Buksa, Bumla, Busa, Bjuta, Bekta, Beta.

Šuniukų vardai:

   Badanas, Bagetas, Baikalas, Bajus, Bakas, Baksonas, Balkanas, Balas, Bazaltas, Balzamas, Baltas, Bamas, Baronas, Bardas, Baris, Barkas, Barsas, Bartas, Basas, Bekas, Belas, Bembis, Bentas, Bertas, Berilis, Beras, Bertonas, Bestas, Bimas, Binas, Blekas, Blicas, Bobas, Bonsas, Bosas, Braisas, Braitas, Brendis, Brigas, Brutas, Brekas, Brenas, Bugas, Bulis.

Kalyčių vardai:

    Bada, Bava, Bagira, Baida, Baira, Baka, Bakara, Bana, Bara, Barka, Bina, Binga, Birna, Bita, Bija, Blanka, Bona, Boni, Bora, Braga, Brada, Brama, Brenta, Breta, Briga, Briza, Brina, Brita, Buka,Buksa, Bumla, Busa, Bjuta, Bekta, Beta.

Šuniukų vardai:

     Čanas, Čangas, Čapas, Čardašas, Čempionas, Čerčilis, Čeris, Čibis, Čopas.

Kalyčių vardai:

      Čaga, Čalma, Čana, Čanga, Čapa, Čara, Čarita, Čača, Čaja, Čiba, Čida, Čika, Činga, Čita.

Šuniukų vardai:

      Dagas, Damaras, Danajus, Dantesas, Daras, Dauras, Degajus, Degris, Deikas, Demonas, Dendis, Džabas, Džagas, Džiazas, Džinas, Džipas, Džokeris, Dianas, Divaras, Dikas, Dinas, Dinoras, Dingas, Donas, Donaras, Dragas, Dublonas, Duksas, Dunojus.

Kalyčių vardai:

       Daira, Dalma, Dama, Dara, Dalta, Derika, Desė, Džaga, Džalma, Džegė, Džela, Džema, Džerė, Džipsė, Džita, Džuda, Džulpa, Diksa, Dina, Dinga, Dinara, Doina, Dolė, Donga, Dona, Dora, Druza.

Šuniukų vardai:

       Egėjas, Egas, Egris, Elonas, Elbaras, Eltonas, Elfas, Emyras, Endis, Ernas, Eufratas.

Kalyčių vardai:

       Ega, Egida, Eira, Elada, Elita, Elbė, Elda, Elfa, Elva, Ena, Era, Erė, Erlė, Erna, Esta, Etera, Etna.

Šuniukų vardai:

    Fagotas, Falkas, Fantas, Faraonas, Farlis, Febas, Ferbis, Feras, Feris, Ferčas, Festas, Finalas, Flintas, Fliperis, Flobas, Floksas, Forvardas, Frakas, Framas, Frankas, Frantas, Freisas, Frendas, Frolis, Fuksas, Funtas, Fėjus, Fursas.

Kalyčių vardai:

    Fabė, Fabira, Fanta, Fata, Feda, Ferė, Fėja, Firma, Fita, Flena, Flera, Flora, Fleita, Fortūna, Frezė, Freida, Frina, Friza, Fronda.

Šuniukų vardai:

       Gabojus, Gajus, Gangas, Gradas, Gardis, Gastas, Gauras, Gekas, Gerdas, Glonas, Gnomas, Gobras, Galijotas, Gongas, Granatas, Grandas, Grafas, Greidas, Greisas, Gridas, Grilis, Grimas, Grifas, Grosas, Grumas, Grustas.

Kalyčių vardai:

       Gaida, Gaina, Gama, Gekla, Gela, Gizelė, Gila, Girsa, Gledė, Graifa, Gresė, Grinda, Grona, Guka.

Šuniukų vardai:

    Hardis, Hefestas, Husaras, Hasanas, Hipis, Hobis, Hortas.

Kalyčių vardai:

    Haida, Hela, Hepė, Hobė, Holė.

Šuniukų vardai:

    Jagas, Jagis, Jagnaras, Jangas, Jardas.

Kalyčių vardai:

    Java, Janga, Jamda, Jara, Jarga, Jarna.

Šuniukų vardai:

    Kadetas, Kazbekas, Kajus, Kalifas, Kalmaras, Kanas, Kantas, Kapralas, Karabasas, Karatas, Karenas, Karpetas, Karnas, Karas, Kaštonas, Kvikas, Keisas, Keltas, Kentas, Kingas, Kintas, Kladas, Klifas, Klodas, Kondoras, Kordas, Kornetas, Korsaras, Kraftas, Krisas, Kritas, Kronas, Kredas, Kurbetas, Kutas.

Kalyčių vardai:

    Karda, Kaira, Kalma, Kama, Kamelija, Kamėja, Kana, Kara, Kaštotė, Kvinta, Kedra, Kera, Keta, Kita, Klaida, Krėja, Kobra, Kodra, Koketė, Kora, Korsa, Kraida, Krona.

Šuniukų vardai:

     Laidas, Lakis, Languras, Langusas, Laras, Laris, Larsas, Lėjus, Leidas, Lekas, Leksas, Lelis, Leris, Lingas, Lintas, Liras, Lokys, Longas, Loranas, Lordas, Lorenas, Lotoras, Lukaras, Luksas, Ledis, Lemas, Liuksas, Liuras.

Kalyčių vardai:

     Lada, Laida, Laina, Lana, Landa, Lanė, Larnė, Larsa, Lasta, Ledi, Lega, Lika, Lima, Lita, Lyra, Lola, Lona, Lota, Lotė, Liuka, Liutra.

Šuniukų vardai:

    Magas, Magonas, Mažoras, Majus, Maksis, Markizas, Markušas, Marsas, Martas, Mausas, Menoras, Miražas, Minoras, Mukas, Mungas, Muras, Muskatas, Mustaras, Mutanas, Muchtaras, Miuradas.

Kalyčių vardai:

    Maga, Maina, Maira, Maka, Marena, Markizė, Maura, Megė, Medė, Minė, Mirta, Mada, Molė, Monė, Monta, Mūza, Muntė, Murza, Melė.

Šuniukų vardai:

    Nagiras, Nadiras, Naidas, Naras, Nargis, Nardekas, Naris, Narcizas, Nauris, Negus, Nėjus, Neuronas, Nekas, Nemas, Nilas, Nitas, Nordas, Nortonas, Nukeris.

Kalyčių vardai:

    Navara, Nadira, Naida, Naira, Nalė, Nara, Narga, Nerida, Nega, Negra, Neda, Nelga, Nera, Nesė, Niveta, Nigera, Niksa, Nita, Nitra, Nolė, Norma, Nota.

Šuniukų vardai:

    Okėjus, Oksas, Oltanas, Omas, Omaras, Opalas, Oranas, Orionas, Orlanas, Ostaras, Ofortas.

Kalyčių vardai:

    Odė, Ora, Ojta, Oka, Oksa, Oma, Onega, Orsa, Osta, Otava, Ochra.

Šuniukų vardai:

   Palasas, Pantas, Portas, Pasažas, Pegasas, Peras, Persėjas, Pikeris, Pilotas, Piratas, Piris, Pirsas, Plutas, Princas, Progresas, Pušas.

Kalyčių vardai:

    Palma, Panta, Parma, Patė, Pika, Pinga, Pirė, Pita, Prima, Puma.

Enter supporting content here